ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ စာအုပ္မ်ား

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္္

 

ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္- ဘ၀ကိစၥ ႏွင့္ ဘ၀ပန္းတိုင္ 

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱပညာနွင္႔က်င္႔၀တ္မ်ား

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ – ဘ၀ခ်မ္းသာေရ

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ – ဘ၀ဖန္တီးရွင္ ကံတရား

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- ဘ၀လမ္းနွစ္သြယ္

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ – ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ဘ၀ပန္းတုိင္ 

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးနွင္႔အရိယသစၥာ 

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးသုိ႔ေရွးရႈၾက

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ေရွးဘ၀ေနာက္ဘ၀ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ အေကာင္းဆံုးဘ၀လမ္းညႊန္မႈ

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶ၀ါဒနွင္႔ေခတ္သစ္ဘ၀

 

Advertisements
This entry was posted in ဓမၼ စာအုပ္မ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s