ဗဟုသုတ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား

ၿမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ မဇၥ်ိမေဒသ

 

ၿမန္မာတို႔၏ ကိုးကြယ္မႈ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား

 

ၿမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္၏ဘ၀

 

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီ၏ သမိုင္း

 

ေပါင္းတည္ သမိုင္း

 

ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႕ သမိုင္းအေၾကာင္း

 

ေက်ာက္တန္းေရလယ္ဘုရားသမိုင္း 

 

က်ိဳက္ကမာစိန္ေစတီေတာ္သမိုင္း

 

က်ိဳကၡမီ ေရလယ္ဘုရားသမိုင္း

 

စစ္ကိုင္းေတာင္ သမိုင္း

 

ေတာင္ငူ သမိုင္း

 

 

Advertisements
This entry was posted in ဓမၼ စာအုပ္မ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s