ဗုဒၶ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ ပဋိကတ္ ၃ ပံုႏွင့္ ၀ိပႆနာစာအုပ္မ်ား

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္ လည္ပံု ၿပတ္ပံု

အရွင္ေကလာသ- ၿမတ္ဗုဒၶ ဓမၼအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 

ဦးသက္စိန္- ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ့အေၿခခံ

 

ဦးေရႊေအာင္- ေထရ၀ါဒ အုတ္ၿမစ္

 

ဦးကိုေလး (ေဇယ်ေမာင္) – ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ (ဘာသာၿပန္)

 

ေ၀ဘူ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး -တရားအႏွစ္သာရ

  

ပဋိကတ္ ၃ ပံု

 

အဘိဓမၼာအက်ဥ္း (အဘိဓမၼာအက်ယ္ကို ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

 

ဖားေအာက္ေတာရ – ဓမၼစၾကာႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္

 

ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ၿဖတ္လမ္း

  

၀ိပႆနာ ရႈနည္း (၁)

 

၀ိပႆနာ ရႈနည္း (၂)

 

၀ိပႆနာ ရႈနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ၾကီး

 

 

 

This entry was posted in ဓမၼ စာအုပ္မ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s