ေန႔စဥ္ပြားပါ ဤငါးၿဖာ

ေန႔စဥ္ပြားပါ ဤငါးၿဖာ

 

၁) ငါသည္ အိုၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။

    အိုၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္။

 

၂) ငါသည္ နာၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။

    နာၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။

 

၃) ငါသည္ ေသၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။

    ေသၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။

 

၄) ငါ့အား ခပ္သိမ္းေသာ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ေသာ အေဆြအမ်ိဳး၊

    အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူတို႔ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေၿပာင္းသြားသၿဖင့္

    ရွင္ကြဲ ကဲြရၿခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေၿပာင္းသြားသၿဖင့္

    ေသကြဲ ကဲြရၿခင္းသည္လည္းေကာင္း ၿဖစ္တတ္ေခ်၏။

 

၅) ငါသည္ ကံသာလ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိသည္။

    ကံသာလ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရွိသည္။

    ကံသာလ်င္ အေမြခံ ရွိသည္။

    ကံသာလ်င္ အေဆြအမ်ိဳး ရွိသည္။

    ကံသာလ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္ၿဖစ္၏။

    ေကာင္းသည္ ၿဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္လည္း ၿဖစ္ေသာ အၾကင္ကံကိုၿပဳအ့ံ။

 

(မွတ္ခ်က္။   ။ မည္သူေရးသည္၊ မည့္သည့္စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည္ကို မမွတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ဗုဒၶၾသ၀ါဒ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။)

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s